Sunday, September 25, 2022

RIP: Srbijanka Turajlić, prof. dr.

 Preminula Srbijanka Turajlić

"Srbijanka Turajlić bila je penzionisani vanredni profesor sa Katedre za Signale i sisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu."


Srbijanka Turajlić - Wikipedia

No comments: